ann-sofi@brand-sofi.fi | +358 50 522 2642
svenska suomi english

Världsarv

Storytelling

Världsarv - att vara unik i hela världen, även lokalt


Har du funderat över vad en världsarvsstatus betyder? Hur kommer man med på UNESCO:s världsarvslista? Hur kan de lokala samhällena dra nytta av en världsarvsstatus utvecklingsmässigt?

Varför inte beställa en specialföreläsning som rätar ut begreppen och/eller påvisar möjligheterna med en världsarvsstatus. Kanske du också vill göra en turism-inspirationsresa till olika världsarv i ord och bild? Eller vill du besöka världsarvet Kvarkens skärgård?

Havsutfärder kan arrangeras till Molpehällorna, f.d. sjöbevakningsstation eller Rönnskärs f.d lotsstation. Även resor till Strömmingsbådan är möjliga under vissa förhållanden (mitt i Kvarken). En resa i spåren av världsarvet kan även göras med buss, kanske en sväng ut till Bergö eller ett besök till Korsnäs f.d blygruva på temat geologi.

Kombinera världsarvsinformation med motion. En naturstig finns ute på Molpehällorna (ca 3 km), på Bergö (ca 4 km och 7 km) och vid Korsnäs f.d. gruva (ca 2 km). Ät gott på Strand-Mölle i Molpe, varför inte världsarvsmenyn och bada bastu vid Molpe eller Bergö simstrand.

Ann-Sofi Backgren deltog i processerna kring att Kvarkens skärgård upptogs på UNESCO:s världsarvslista år 2006, en process som tog närmare 10 år. I egenskap av fullmäktigeordförande för Korsnäs kommun deltog hon i den sista överläggningen med UNESCO:s representant Jim Torsell från Canada vid hans besök i Kvarkens skärgård. Jim Torsell förordade vid UNESCO:s möte i Vilnius att Kvarkens skärgård kunde erhålla världsarvsstatus. Tillsammans med Höga Kusten i Sverige bildar Kvarkens skärgård ett gränsregionalt världsarv. År 2014 fanns 1007 objekt upptagna från hela världen på UNESCO:s världsarvslista. Av dessa är 779 kulturarv, 179 naturarv och 31 objekt är såväl natur- och kulturarv. I Finland finns 7 objekt på listan varav 6 är kulturarv. Kvarkens skärgård är det enda naturarvet i Finland.

Ann-Sofi Backgren blev auktoriserad guide redan 1988. Hon verkar främst i Korsnäsbygden och på Bergö. Då det gäller havsutfärder är hemmabasen Molpehällorna och guidningen i ”fyrvaktare Jakob Rautios fotspår” med bland annat besök på platsen för Österbottens första båk (1600-tal). I Bergö skärgård, på Rönnskär, kan man bekanta sig med lotssamhället och landets numera äldsta båk (1700-tal). Ann-Sofi har också jobbat med ett lokalt utvecklingsprojekt med fokus på världarvsstatusen i Malax och Korsnäs kommuner (LEADER-finansiering). Numera är hon viceordförande i föreningen Världsarv i Kvarken r.f. (samarbetsorgan för de fem världsarvskommunerna och Forststyrelsen) samt styrelsemedlem i Vasaregionens Turismutvecklingsbolag, Visit Vaasa. Därtill sitter hon med i den gemensamma samordningsgruppen Höga Kusten-Kvarkens skärgård som rapporterar till UNESCO och jobbar med samverkande projekt över nationsgränsen. Ann-Sofi bekantar sig själv gärna med olika världsarvsobjekt och hon har besökt ett 70-tal, de flesta i Europa. Världsarvsdelegationen för Kvarkens skärgård utsåg Ann-Sofi Backgren i juni 2012 till världsarvsambassadör för Kvarkens skärgård, ett hedersuppdrag.

Storytelling - strategisk marknadsföring


Vill du, din organisation eller företag hitta nya grepp då det gäller marknadsföring?

Då kanske storytelling som metod öppnar nya dörrar för dig/er.

Är du nyfiken och vill höra mera om vad Storytelling som strategisk marknadsföring kan gå ut på? Varför inte beställa en inspirationsföreläsning på temat eller en heldagsworkshop.

Ann-Sofi Backgren kom i kontakt med storytelling som metod då hon jobbade som guide och projektledare för ett lokalt världsnaturarvsprojekt i Malax och Korsnäs kommuner. För att levandegöra sina guidningar främst ute vid Molpehällorna, började hon gräva i vad allt intressant som kunde hittas i den lokala historien och kulturen. Numera hör berättelsen om Jakob Rautio- den siste fyrvaktaren på Moikepää fyr till världsarvsguidekonceptet. Intresset för storytelling förde henne vidare till en specialutbildning i Holland tillsammans med representanter från övriga europeiska länder. Väl hemma började hon planera inspirationsseminarier tillsammans med representanter från KulturÖsterbotten och Sydkustens landskapsförbund inom ramen för sitt arbete på SFV Bildning. Feedbacken blev positiv och en fortsättning önskades i Svenskfinland. Samarbetet fortsatte inom ramen för projektet ”Svenskfinland berättar” där Ann-Sofi fungerade som inspiratör till storytelling workshoppar. Även samarbetet på den internationella nivån fortsatte med utbildarna i Holland och nya samarbetspartners från 6 andra europeiska länder (Slovenien, Rumänien, Tjeckien, Sicilien/Italien, Spanien, Nord-Irland/Storbritanien). Tillsammans utvecklar de verktyg för att kunna använda storytelling på hela den europeiska nivån. Projektet finansieras av EU-kommissionens specialprogram ERASMUS + (Livslångt Lärande) 2014-2016. www.rsrc.eu

E-post: ann-sofi@brand-sofi.fi
Mobil: +358 50 5222642
Adress: BRAND-SOFI, Krokasvägen 17, FIN-66210 MOLPE