ann-sofi@brand-sofi.fi | +358 50 522 2642
svenska suomi english

Länka Väst-Öst


Bor du i väst och funderar på öst eller tvärtom? Det är mycket vi inte vet om varandra. Samarbete från Atlantkusten i väst till Ryska gränsen i öst ger många nya utvecklingsmöjligheter. Den nordiska marknaden har blivit allt mer intressant och den öst-västliga handeln fortsätter att växa. Ryssland med S:t Petersburg och Karelen är även spännande nära intill.

Önskar du/ni höra mera om Ryska Karelen så kan du/ni beställa föreläsningen ”En resa till Ryska Karelen i ord och bild”. Vi reser genom ord och bilder till olika platser i Karelen och hör om såväl historiens vingslag som nutid. En hel del med tips och idéer förmedlas.

Funderar du/ni på att hitta samarbetspartners för ert företag eller organisation? Kanske du/ni behöver en dörröppnare eller ett ombud för de första kontakterna?

Ann-Sofi Backgren är sedan länge en nordist. Som ung var hon bland annat viceordförande i Pohjola-Nordens Ungdomsförbund och aktiv inom ungdomsfrågor på nordisk nivå. Hon har också varit aktiv inom Kvarkenrådet och är sedan några år tillbaka medlem av Mitt-Norden kommittén. Hon har drivit projekt på nordisk och baltisk nivå med finansiering från Nordiska Ministerrådet. Ann-Sofi Backgren är också en erfaren Rysslandsresenär. De senaste 8 åren har hon rest främst till dagens Ryska Karelen, men även till S:t Petersburg, Moskva, Viborg, Kecksholm och Kursk. Hon har ett businessvisum beviljat till Ryssland. Som finlandssvensk står hon med fötterna i det finska samhället men med den svenska kulturella bakgrunden. Hennes särbo är finskspråkig och bosatt vid ryska gränsen. Han har i sin tur en över 20 årig erfarenhet av samarbete över gränsen med Ryssland. Tillsammans erbjuder de som team en enastående bred sakkunskap om samverkan, nätverk och kompetens inom samarbetsområdet Norden-Baltikum-Ryssland.

E-post: ann-sofi@brand-sofi.fi
Mobil: +358 50 5222642
Adress: BRAND-SOFI, Krokasvägen 17, FIN-66210 MOLPE