ann-sofi@brand-sofi.fi | +358 50 522 2642
svenska suomi english

EU-projekt

Ledarskap

Hjälp att hitta fram i EU-projektdjungeln?


Har du funderat på om EU-projekt kan vara något för dig eller din organisation? Hur hitta fram i EU-programdjungeln? Vad bör man tänka på då man skriver en projektansökan? Best practise då det gäller såväl lokala, nationella som internationella projekt? Hur jobbar man med finansieringsfrågor? EU-projekt-från A till Ö, i ett nötskal.

Ann-Sofi Backgren gick sin första EU-projektkurs då det stormade som värst inför EU-medlemskapsomröstningen 1994. Kort därefter var hon med om att skriva det första LEADER-programmet för Svenska Österbotten och blev projektledare för ett av de första EU-finansierade projekten via Österbottens förbund. Hon deltog också i sitt första internationella EU-projekt redan 1996-98, DEVOTE med partners i Österrike. Sedermera fick hon anställning vid Österbottens TE-central, landsbygdsavdelning. Hon reste runt på landsbygden i Österbotten och berättade om EU-projektmöjligheterna. Vid TE-centralen (numera NTM-centralen) jobbade hon i 7 år som handläggare av bya-, landsbygdsutvecklingsprojekt och småföretagarstöd. Därefter jobbade hon med ett INTERREG-projekt över Kvarken och som projektombudsman vid Svenska Kulturfonden. Hon har även jobbat med nordiska och internationella projekt vid Korsholms Vuxeninstitut (Livslångt Lärande-projekt) och med ett världsarvsprojekt med LEADER-finansiering i Malax- och Korsnäs kommuner. Därtill har Ann-Sofi Backgren varit aktiv under en längre tid inom landskapsfullmäktige- och styrelsen vid Österbottens Förbund. De senaste åren har hon jobbat främst med internationella projekt på Europanivå, via Grundtvig och Erasmus+.

Ledarskap - Visst kan flickor också!


Är ni intresserad av en inspirerande föreläsning om kvinnligt ledarskap där vi tittar närmare på ett tjänstemannaledarskap, ett politiskt ledarskap, ett företagsmässigt ledarskap, ett ledarskap inom tredje sektorn eller internationellt? Ja, då finns chansen inom föreläsningen "visst kan flickor också".

En kvinnlig ledare får oftast kämpa hårdare än en man på en motsvarande post. Trots att jämställdheten utvecklats under årens lopp finns fortfarande en hel del med förutfattade meningar. Den kvinnliga ledaren måste många gånger på ett helt annat sätt bevisa att hon är tillräckligt kunnig och kompetent för uppgiften. Fortsättningsvis finns en större press på kvinnor i ledande position med att förena ett familjeliv med ett aktivt yrkesliv. Allt fler börjar dock inse att en satsning på jämställdheten gör såväl organisationer som företag mera konkurrenskraftiga. Kanske dags att på allvar börja tala om ett genusmedvetet ledarskap eller ett balanserat ledarskap.

Ann-Sofi Backgren har gjort en personlig resa då det gäller ledarskap från den blyga flickan på landsbygden till en post som I Vice President för en europeisk organisation. Ann-Sofi har idag en lång erfarenhet av ledarskapsfrågor från olika sektorer. Som 19-åring blev hon till exempel valt till ungdomsnämndens ordförande, sedermera socialnämndsordförande för att slutligen vara fullmäktigeordförande för Korsnäs kommun i 12 år av de 20 år hon satt i fullmäktige. Hon har även haft ledande uppdrag inom samkommuner på regionalnivå. Därtill har hon samlat erfarenhet från den nationella, nordiska som internationella nivån. Hon har varit projektledare för flera internationella jämställdhetsprojekt på europeisk nivå som berörde genusfrågor, ledarskap och politisk delaktighet. Just nu är hon partner i ett Erasmus+ projekt med titeln "Empowerment trough education-gender equality & political leadership, GEPLE (2015-2018)". Uppdraget som I Vice President för Det Europeiska Gränsregionförbundet (AEBR) har lett till att kunskapen om de internationella ledarskapsfrågorna ökat avsevärt. Hon har även en lång erfarenhet från den tredje sektorn där hon varit ordförande för flertalet föreningar. Ann-Sofi har en specialyrkesexamen i ledarskap samt avlagt utbildningsledarskap vid Åbo Akademi. Just nu pågår även studier på nya magisterutbildningen vid Åbo Akademi i offentligt ledarskap. Hon har även avlagt en yrkesexamen i företagande och driver ett eget företag.

GEPLE -projektet


Som en del i arbetet för att öka kvinnors politiska representation har Brand-Sofi/Ann-Sofi Backgren deltagit i GEPLE-projektet (Gender Equality Political Leadership Education) som startade år 2015.

En plattform har utvecklats av projektpartnerna med bland annat en forskningsdatabas, inlärningsvideor, e-lärandekurser, information om jämställdhetsfrågor samt ett diskussionsforum.

Du kan läsa mera och följa med projektet här: https://gepleproject.eu/

E-post: ann-sofi@brand-sofi.fi
Mobil: +358 50 5222642
Adress: BRAND-SOFI, Krokasvägen 17, FIN-66210 MOLPE